Riksdagsskrivelse 2015/16:318

Riksdagsskrivelse 2015/16:318

Riksdagsskrivelse 2015/16:318

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.