Riksdagsskrivelse 2015/16:319

Riksdagsskrivelse 2015/16:319

Riksdagsskrivelse 2015/16:319

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson