Riksdagsskrivelse 2015/16:319

Riksdagsskrivelse 2015/16:319

Riksdagsskrivelse 2015/16:319

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.