Riksdagsskrivelse 2015/16:320

Riksdagsskrivelse 2015/16:320

Riksdagsskrivelse 2015/16:320

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU35 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.