Riksdagsskrivelse 2015/16:321

Riksdagsskrivelse 2015/16:321

Riksdagsskrivelse 2015/16:321

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit civilutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2015/16:CU26 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete.

Stockholm den 22 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson