Riksdagsskrivelse 2015/16:45

Riksdagsskrivelse 2015/16:45

Riksdagsskrivelse 2015/16:45

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU3 Ändring i lagen om vägtrafikregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 november 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.