Riksdagsskrivelse 2015/16:51

Riksdagsskrivelse 2015/16:51

Riksdagsskrivelse 2015/16:51

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU1 Statens budget 2016 - Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 november 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.