Riksdagsskrivelse 2015/16:68

Riksdagsskrivelse 2015/16:68

Riksdagsskrivelse 2015/16:68

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU11 Informationsutbytesavtal med Guatemala får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson