Riksdagsskrivelse 2016/17:100

Riksdagsskrivelse 2016/17:100

Riksdagsskrivelse 2016/17:100

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.