Riksdagsskrivelse 2016/17:100

Riksdagsskrivelse 2016/17:100

Riksdagsskrivelse 2016/17:100

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson