Riksdagsskrivelse 2016/17:101

Riksdagsskrivelse 2016/17:101

Riksdagsskrivelse 2016/17:101

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.