Riksdagsskrivelse 2016/17:10

Riksdagsskrivelse 2016/17:10

Riksdagsskrivelse 2016/17:10

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU2 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 oktober 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.