Riksdagsskrivelse 2016/17:127

Riksdagsskrivelse 2016/17:127

Riksdagsskrivelse 2016/17:127

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.