Riksdagsskrivelse 2016/17:136

Riksdagsskrivelse 2016/17:136

Riksdagsskrivelse 2016/17:136

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU13 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 januari 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson