Riksdagsskrivelse 2016/17:152

Riksdagsskrivelse 2016/17:152

Riksdagsskrivelse 2016/17:152

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU11 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotonljusanläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 februari 2017

Tobias Billström

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.