Riksdagsskrivelse 2016/17:168

Riksdagsskrivelse 2016/17:168

Riksdagsskrivelse 2016/17:168

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU8 Statens kreditförluster på studielån får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.