Riksdagsskrivelse 2016/17:191

Riksdagsskrivelse 2016/17:191

Riksdagsskrivelse 2016/17:191

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU4 Civila samhället får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson