Riksdagsskrivelse 2016/17:192

Riksdagsskrivelse 2016/17:192

Riksdagsskrivelse 2016/17:192

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2016/17:NU12 Näringspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.