Riksdagsskrivelse 2016/17:203

Riksdagsskrivelse 2016/17:203

Riksdagsskrivelse 2016/17:203

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 mars 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson