Riksdagsskrivelse 2016/17:207

Riksdagsskrivelse 2016/17:207

Riksdagsskrivelse 2016/17:207

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU21 Tidsbegränsande bygglov för bostäder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 april 2017

Tobias Billström

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.