Riksdagsskrivelse 2016/17:209

Riksdagsskrivelse 2016/17:209

Riksdagsskrivelse 2016/17:209

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU12 Konsumenträtt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.