Riksdagsskrivelse 2016/17:210

Riksdagsskrivelse 2016/17:210

Riksdagsskrivelse 2016/17:210

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU7 Marknäten och public service får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.