Riksdagsskrivelse 2016/17:220

Riksdagsskrivelse 2016/17:220

Riksdagsskrivelse 2016/17:220

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.