Riksdagsskrivelse 2016/17:227

Riksdagsskrivelse 2016/17:227

Riksdagsskrivelse 2016/17:227

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 april 2017

Esabelle Dingizian

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.