Riksdagsskrivelse 2016/17:234

Riksdagsskrivelse 2016/17:234

Riksdagsskrivelse 2016/17:234

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU15 Planering och byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 april 2017

Esabelle Dingizian

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.