Riksdagsskrivelse 2016/17:234

Riksdagsskrivelse 2016/17:234

Riksdagsskrivelse 2016/17:234

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU15 Planering och byggande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 april 2017

Esabelle Dingizian

Annalena Hanell