Riksdagsskrivelse 2016/17:238

Riksdagsskrivelse 2016/17:238

Riksdagsskrivelse 2016/17:238

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.