Riksdagsskrivelse 2016/17:240

Riksdagsskrivelse 2016/17:240

Riksdagsskrivelse 2016/17:240

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU12 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.