Riksdagsskrivelse 2016/17:242

Riksdagsskrivelse 2016/17:242

Riksdagsskrivelse 2016/17:242

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU31 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.