Riksdagsskrivelse 2016/17:250

Riksdagsskrivelse 2016/17:250

Riksdagsskrivelse 2016/17:250

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU17 Skolväsendet – grundläggande om utbildningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson