Riksdagsskrivelse 2016/17:252

Riksdagsskrivelse 2016/17:252

Riksdagsskrivelse 2016/17:252

Riksdagsstyrelsen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson