Riksdagsskrivelse 2016/17:255

Riksdagsskrivelse 2016/17:255

Riksdagsskrivelse 2016/17:255

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson