Riksdagsskrivelse 2016/17:258

Riksdagsskrivelse 2016/17:258

Riksdagsskrivelse 2016/17:258

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU12 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson