Riksdagsskrivelse 2016/17:261

Riksdagsskrivelse 2016/17:261

Riksdagsskrivelse 2016/17:261

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU19 Nya regler för europeiska småmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.