Riksdagsskrivelse 2016/17:261

Riksdagsskrivelse 2016/17:261

Riksdagsskrivelse 2016/17:261

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU19 Nya regler för europeiska småmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson