Riksdagsskrivelse 2016/17:264

Riksdagsskrivelse 2016/17:264

Riksdagsskrivelse 2016/17:264

Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2016/17:265 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.