Riksdagsskrivelse 2016/17:269

Riksdagsskrivelse 2016/17:269

Riksdagsskrivelse 2016/17:269

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU28 Tullbrottsdatalag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.