Riksdagsskrivelse 2016/17:271

Riksdagsskrivelse 2016/17:271

Riksdagsskrivelse 2016/17:271

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU17 Bokföringsbrott i filialer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.