Riksdagsskrivelse 2016/17:275

Riksdagsskrivelse 2016/17:275

Riksdagsskrivelse 2016/17:275

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU13 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson