Riksdagsskrivelse 2016/17:276

Riksdagsskrivelse 2016/17:276

Riksdagsskrivelse 2016/17:276

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU20 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.