Riksdagsskrivelse 2016/17:284

Riksdagsskrivelse 2016/17:284

Riksdagsskrivelse 2016/17:284

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.