Riksdagsskrivelse 2016/17:288

Riksdagsskrivelse 2016/17:288

Riksdagsskrivelse 2016/17:288

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU9 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.