Riksdagsskrivelse 2016/17:288

Riksdagsskrivelse 2016/17:288

Riksdagsskrivelse 2016/17:288

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU9 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson