Riksdagsskrivelse 2016/17:290

Riksdagsskrivelse 2016/17:290

Riksdagsskrivelse 2016/17:290

Nordiska rådets svenska delegation1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU3 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2016/17:291 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.