Riksdagsskrivelse 2016/17:299

Riksdagsskrivelse 2016/17:299

Riksdagsskrivelse 2016/17:299

Riksdagens ansvarsnämnd1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU25 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2016/17:298 till Partibidragsnämnden Riksdagsskrivelse 2016/17:300 till Valprövningsnämnden Riksdagsskrivelse 2016/17:301 till Statsrådsarvodesnämnden

Riksdagsskrivelse 2016/17:302 till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna Riksdagsskrivelse 2016/17:303 till Riksdagens arvodesnämnd

Riksdagsskrivelse 2016/17:304 till Riksdagens överklagandenämnd