Riksdagsskrivelse 2016/17:306

Riksdagsskrivelse 2016/17:306

Riksdagsskrivelse 2016/17:306

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU32 Redovisning av skatteutgifter 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.