Riksdagsskrivelse 2016/17:307

Riksdagsskrivelse 2016/17:307

Riksdagsskrivelse 2016/17:307

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU18 Skärpt ansvar för fartygsvrak får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.