Riksdagsskrivelse 2016/17:308

Riksdagsskrivelse 2016/17:308

Riksdagsskrivelse 2016/17:308

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU13 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.