Riksdagsskrivelse 2016/17:311

Riksdagsskrivelse 2016/17:311

Riksdagsskrivelse 2016/17:311

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2016/17:UFöU5 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.