Riksdagsskrivelse 2016/17:313

Riksdagsskrivelse 2016/17:313

Riksdagsskrivelse 2016/17:313

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU13 Ökad kärnsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.