Riksdagsskrivelse 2016/17:313

Riksdagsskrivelse 2016/17:313

Riksdagsskrivelse 2016/17:313

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU13 Ökad kärnsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson