Riksdagsskrivelse 2016/17:325

Riksdagsskrivelse 2016/17:325

Riksdagsskrivelse 2016/17:325

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU33 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.