Riksdagsskrivelse 2016/17:328

Riksdagsskrivelse 2016/17:328

Riksdagsskrivelse 2016/17:328

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag har lagt betänkandet till handlingarna.

Stockholm den 19 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.