Riksdagsskrivelse 2016/17:329

Riksdagsskrivelse 2016/17:329

Riksdagsskrivelse 2016/17:329

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.