Riksdagsskrivelse 2016/17:335

Riksdagsskrivelse 2016/17:335

Riksdagsskrivelse 2016/17:335

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 Ny kommunallag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2016/17:336 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.