Riksdagsskrivelse 2016/17:337

Riksdagsskrivelse 2016/17:337

Riksdagsskrivelse 2016/17:337

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU17 Kommunala och regionala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson