Riksdagsskrivelse 2016/17:337

Riksdagsskrivelse 2016/17:337

Riksdagsskrivelse 2016/17:337

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU17 Kommunala och regionala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.